2019. gada olimpiādes nolikums

16 maijs 2019

Kā sagatavoties olimpiādes finālam?

Līdzi ņemiet dzeramo ūdeni, personu apliecinošu dokumentu un pildspalvu vai zīmuli, (papīru nodrošināsim mēs). 3. un 4. klašu skolēniem ļoti noderēs parastais spēļu metamais kauliņš.
Uzdevumu risināšanai varēs izvēlēties izmantot Scratch offline editor 2. versiju ar latviešu valodas atbalstu vai 3. versiju bez latviešu valodas atbalsta. Šogad darbu pildīšanai atvēlētais laiks ir 2 stundas. Ja vairākiem vienas grupas dalībniekiem būs vienāds punktu skaits, tad augstāk tiks vērtēts tas darbs, kas ticis nodots agrāk.
Uzreiz pēc uzdevumi risināšanas dalībnieki tiks aicināti cienāties ar Lulu picām.