2019. gada olimpiādes nolikums

17 marts 2018

1. kārtas uzdevumi


Visu trīs vecuma grupu 1. kārtas uzdevumi ir atrodami šajā failā. Jāņem vērā, ka
  • Olimpiādē drīkst piedalīties arī jaunāko klašu skolēni.
  • Visi vērtēšanas kritēriji šoreiz netiks publiskoti, lai tieši nenorādītu uz āķīgajām vietām uzdevumu risinājumos.
  • Arī uzdevumu vizualizāciju nebūs, lai neierobežotu skolēnu radošo izpausmi.

  • Uzdevumus jārisina patstāvīgi, bez citu cilvēku palīdzības.
  • Risinājumu nodošanas termiņš ir 14. aprīlis.
  • Lai nodotu risinājumu, nav obligāti jābūt izpildītiem visiem uzdevuma nosacījumiem.
  • Risinājumus var nodot, izmantojot tīmekļa lapas labajā malā esošo formu.