2019. gada olimpiādes nolikums

27 marts 2017

2017. gada olimpiādes 1. kārtas uzdevumi

LADO-2 1. kārtas uzdevums 3. un 4. klašu grupai “MAĢISKIE BURTI”

Jāizveido programma, kas animē Tavu vārdu burtu pa burtam. Ideālā gadījumā programmai jāspēj attēlot jebkuru līdz pat 10 burtiem garu vārdu. Angļu alfabēta burtus var neizmantot, bet ir jāizmanto visi 33 latviešu alfabēta burti. Gan lielo, gan mazo burtu attēlošanai drīkst izmantot vienu un to pašu burta attēlu. Projekts tiks testēts turbo režīmā. Vērtēšanas kritēriji.
LADO-2 1. kārtas uzdevums 5. un 6. klašu grupai “VAJAG SPORTOT” 

Stāsts ir par kaķi un virtuli. Tavā projektā tā var būt arī jebkura cita dzīva būtne un cits pārtikas produkts. Kaķim ļoti garšo virtuļi, tik ļoti, ka sāk parādīties liekā svara problēma. Tādēļ ir jāsporto. Tu ar datorpeli pārvieto virtuli pa laukumu, un kaķis skrien pēc tā. Katrs solis ir metru garš. 1 Scratch laukuma punkts atbilst 1 metram dabā. Ja virtulis noķerts, kaķis apstājas. Pie tam, ja ir noskriets kilometrs, kaķim jāpārtrauc kustība pat, ja tas virtuli vēl nav sasniedzis. Projekts tiks testēts turbo režīmā. Vērtēšanas kritēriji.
LADO-2 1. kārtas uzdevums 7. līdz 9. klašu grupai “LIELĀS DESAS”

Uzdevums ir izveidot krustiņu un nullīšu spēli 4x4 laukumam, papildinot to ar izvēlnēm un animācijas efektiem. Jāizveido skripti, kas veic izlozi, ievēro gājienu secību, neļauj izdarīt atkārtotu gājienu uz lauciņa, kurš jau ir izmantots vai ja spēle ir beigusies. Izaicinājums ir panākt, ka programma pati nekavējoties nosaka uzvarētāju un paziņo, ja spēle beigusies neizšķirti. Papildu izaicinājums ir izveidot iespēju spēlēt pret datoru, pie tam, lai dators spēlētu ar uzvarēšanas stratēģiju, nevis izmantotu nejaušus tukšos lauciņus. Projekts tiks testēts turbo režīmā. Vērtēšanas kritēriji.